Kiểm tra thân nhiệt tại CS2

      Duy trì công tác kiểm tra thân nhiệt tại CS2

      Theo quyết định số 49/QĐ-ĐHĐL ngày 3/2/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo & các đội Ứng phó khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra. Độ Ứng phó khẩn cấp CS2 vẫn đều đặn triển khai thường xuyên các hoạt động về phòng chống virut Corona. Dưới đây là một số hình ảnh đo thân nhiệt tại cổng trường cho CBGV, SV trước khi vào trường.

Bạn cần hỗ trợ?