Thông báo danh sách xe về đợt 5

Danh sách xe về Sinh viên học tập môn GDTC&QPAN đợt học 5 xem chi tiết tại đây:/Uploads/files/ttdvds2/%C4%90%E1%BB%A3t%205-%20theo%20xe(m%E1%BB%9Bi)%20-%20Copy(1).xls

Bạn cần hỗ trợ?