Sinh viên học GDTC & QPAN tại Cơ sở 2

Khóa học đợt 2 môn GDTC&QPAN của trường Đại học Điện Lực với sự có mặt của hơn 500 bạn Sinh viên đã đi được quá nửa chặng đường, tới đây ngày 5 tháng 12 này đợt học sẽ kết thúc.Trong khóa học này, Sinh viên đã được học các nội dung về đường lối quân sự của Đảng, công tác Quốc phòng An Ninh, với mục tiêu trang bị cho Sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng và Nhà nước, kỹ năng quân sự, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật. Các giờ học thực hành trên thao trường cũng giúp Sinh viên nắm được nội dung cơ bản về điều lệnh đội ngũ, chiến thuật,...... Tin rằng với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, tự tin, năng động khóa học GDTC&QPAN đợt 2 sẽ thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh giờ học GDTC&QPAN của các bạn Sinh viên:

Bạn cần hỗ trợ?