Một ngày học tập thật vui và ý nghĩa

Một số hình ảnh học môn GDTC&QPAN của Sinh viên đợt 4

Bạn cần hỗ trợ?